75. výročí operace Anthropoid

Česká pošta představila veřejnosti nový poštovní aršík, který připomíná 75. výročí operace Anthropoid. Autorem známky v aršíku a kreseb obálky dne vydání (FDC) je výtvarník a medailér Karel Zeman, rytinu aršíku a FDC provedl Jaroslav Tvrdoň. Známku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

S ohledem na historický význam této akce a souvislosti s vojenským zpravodajstvím jsem měl příležitost, na 87. výstavce odboru známkové tvorby České pošty, pohovořit o historických souvislostech a některých detailech nejvýznamnějšího odbojového počinu (nejen) našich vojáků v průběhu 2. světové války.