BLOG

Je to již více než třicet let, co jsem se blíže seznámil s hrou, o které jsem do té doby neměl valného mínění. Považoval jsem ji za nudnou a nezajímavou. Během velmi krátké doby však nastal zásadní zlom a já změnil názor. Hra na mne tak silně zapůsobila, že se stala součástí mého života, což trvá až do dnešních dnů. Ano, jde o šachy - hru králů....