o mně

Voják z povolání (dnes v záloze), který kariéru začal jako radiotelegrafista u jednotek spojovacího vojska.
Na počátku devadesátých letech vstoupil do nově se rodících českých vojenských tajných služeb. V průběhu deseti let postupně prošel od základních zpravodajských funkcí až na samotný vrchol, poté stál čtyři roky v jejich čele.
Odborník na informační technologie a techniky přenosu, zpracování a ochranu informací – kybernetickou bezpečnost.
Jako člen řídícího výboru Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost se v letech 2012 – 2014 podílel na úspěšném rozvoji českého eGovernmentu.
Vášnivý čtenář a šachista.