Už je to tady! Ale co, prosím? No přece období velkých personálních změn a rošád ve státní správě. Volby nám ťukají na dveře a pomyslné „nože“ jsou prý již nabroušeny. Prozíravější vedoucí úředníci již mají sbaleno, nebudou zaskočeni. Méně prozíraví stále ještě v koutku duše doufají, že nebudou „novými košťaty“ smeteni a „přežijí“. Smutný, ale každé čtyři roky, stále se opakující scénář. Jednoduše řečeno čekají nás opět politicky motivované, periodicky se opakující, nedemokratické čistky ve státní správě.

Seznamy „nežádoucích“ jsou již zpracovány. Vykonavatelé vybráni. Ve spěchu se dolaďují „příběhy“ na základě kterých personální změny proběhnou. Hlasitě zní slova: reforma, optimalizace, transformace, restrukturalizace, modernizace, apod. Stará a obehraná písnička. Předpokládám, že je snad každému zcela jasné, oč ve skutečnosti jde. Ano, jde o staré známé dělení kořisti mezi vítězi.

Musí tomu tak být? Rozhodně ne, ale zatím chybí vůle tento špatný zlozvyk vymýtit. Snaha nestačí. Důležitý je výsledek. Pro ilustraci si stačí připomenout citát z důvodové zprávy tzv. „Služebního zákona„, který Vláda v roce 2000 předložila sněmovně:

…Nelze nepřipomenout ani to, že státní správa zatím není v České republice považována za stabilizující prvek, který by neměl být ovlivňován výsledky voleb. Z pohledu politických stran se na určitá funkční místa nahlíží jako na určité „vlastnictví“, které si lze rozdělit. Takovým přístupem se vyznačoval americký systém zvaný „spoils“ (kořist), který se uplatňoval ve Spojených státech amerických až do 70. let minulého století. Místa ve státní správě obsazovala politická strana, která vyhrála volby…

Zákon č. 218/2002 Sb., „O službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech“ https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=792&ct1=0

A jak to s uplatněním výše citovaného téměř po deseti letech v praxi dopadlo? Vše se nám rozplynulo jako vždy „do ztracena“. Nejprve se ve sněmovně dva roky horlivě diskutovalo, než byl zákon přijat. Poté byl osmnáctkrát novelizován a byla k němu vydána dvě nařízení vlády. Zákon jako celek není dodnes účinný! Oficiálním důvodem je argument, že by to prý stálo náš stát příliš mnoho peněz. Neoficiálně se říká, že současný stav, z pohledu prosazování politické moci, zcela vyhovuje. Klíčem k případným personálním opatřením není to, zda člověk umí nebo neumí. Ale skutečnost kdo s kým, proti komu

S ohledem na celosvětovou krizi, jsme velmi bohatým státem. Můžeme si dovolit každé čtyři roky (někdy i dříve) přepřáhnout koně, máme obrovské zásoby lidských zdrojů… Dámy a pánové, máte již sbaleno? Volby jsou za dveřmi!


Publikováno dne 11. března 2010 na https://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/

Join to newsletter.

Curabitur ac leo nunc vestibulum.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.