Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
vážení spoluobčané, 

dovoluji si Vás informovat o svém rozhodnutí kandidovat na mimořádném sjezdu ČSSD dne 18. února 2018 v Hradci Králové na jejího předsedu.

V případě, že budu zvolen, udělám vše co je v mých silách
a schopnostech, aby se ČSSD opět stala silnou, úspěšnou a moderní stranou. Sociální demokraté ještě zdaleka neřekli svoje poslední slovo. 

21. století před nás postavilo nové a těžké výzvy a my všichni se
s nimi musíme poprat. Pokud to dokáže i ČSSD, bude moci nadále hájit zájmy našich spoluobčanů, především zaměstnanců, rodin
a dětí, seniorů a drobných podnikatelů.

Není nutné měnit hodnoty, na kterých ČSSD stojí. Co se však musí změnit, jsme my sami. Musíme opět začít pozorně naslouchat
a především porozumět našim lidem.

Věřím, že se to podaří!

Miroslav Krejčík